ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ประสบภัยจากรถที่ใช้สิทธิ์เบิก พรบ.จากบริษัทด้านล่างนี้ ให้โรงพยาบาลรับมอบอำนาจตั้งเบิกที่ บ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ทุกสาขาทั่วประเทศ

หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ คุณลำใย แสงแดง โทร.02-100-9191 ต่อ 5100

E02 ©Copyright 2015 Information Technology Department All rights reserved.